• Dyrektor Przedszkola - Kinga Dziedzic

    •                                      

     MY NAUCZYCIELE MOŻEMY WPŁYNĄĆ NA ZMIANĘ                       I TWORZYĆ NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ EDUKACYJNĄ.

     MAMY SIŁĘ, PASJĘ I CHĘĆ ORAZ TALENTY DLATEGO ZMIERZAMY DO TEGO, BY DZIECKO:

     MYŚLAŁO, ŻE POTRAFI

     WIERZYŁO, ŻE MOŻE

     UFAŁO, ŻE UMIE !!!

      

     Nauczyciel dyplomowany, dyrektor

      

     • Studia wyższe – Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska na kierunku inżynieria Środowiska, specjalizacja: urządzenia cieplne i zdrowotne, ukończone w 2000 roku – tytuł  magister inżynier
     • Studium Pedagogiczne ukończone w 1999 roku, dwuletnie w Uczelnianym Studium Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej
     • Studia Podyplomowe ukończone w 2003 roku – Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny w zakresie Pedagogika przedszkolna i zarządzanie przedszkolem
     • Kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie w oświacie” organizowany przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ukończone w 2012 roku

      

      

     Od września 2007 do sierpnia 2016 - nauczyciel w Samorządowym Przedszkolu Nr 178 w Krakowie ,  praca z dziećmi w wieku 3- 6 lat

     W 2016 roku dzięki zaangażowaniu rodziców wyróżniona w Konkursie na najlepszego nauczyciela organizowanym przez „Miasto Pociech” ,

     Autorka programu „Dziecięce obcowanie ze sztuką” – program wspomagający uwrażliwianie na sztukę dzieci w wieku przedszkolnym

     Autorka innowacji pedagogicznej „Akademia sztuki przedszkolaka” zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty w Krakowie

     Autorka artykułu pt.: „Kontakt dziecka ze sztuką determinantem jego umiejętności szkolnych” opublikowanym w książce „Dziecko – uczeń w systemie edukacyjnym teraźniejszość i przyszłość” pod redakcją Ireny Adamek i Bożeny Muchackiej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2010.

     Udział w licznych kursach, konferencjach, szkoleniach, warsztatach  organizowanych m.in. przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie,  Polskie Towarzystwo Carla Orffa w Warszawie

      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych