• DYŻUR WAKACYJNY


    • Informujemy, że

     DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 W NASZYM PRZEDSZKOLU BĘDZIE TRWAŁ OD 01.07-31.07.2024r.

      

     W miesiącu sierpniu 2024 roku przedszkole jest nieczynne - dyżur pełni:

     1. Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach

     2. Przedszkole w Przybysławicach

     Dzieci chętne ze skorzystania z zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w tym okresie, ze względów organizacyjnych, prosimy wpisywać na listę w sekretariacie przedszkola w dniach:

     od 6 maja 2024 do 15 maja 2024

     W GODZINACH PRACY SEKRETARIATU 

     Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny:

     Karta_zgloszenia_na_dyzur_wakacyjny-LIPIEC_2024.docx

      

     • DO KARTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PISEMNE OŚWIADCZENIA RODZICÓW ( OPIEKUNÓW PRAWNYCH) O NIE KORZYSTANIU Z URLOPU MACIERZYŃSKIEGO, RODZICIELSKIEGO, WYCHOWAWCZEGO I WYPOCZYNKOWEGO W OKRESIE DYŻURU WAKACYJNEGO 
     • UMOWY NA KORZYSTANIE Z USŁUG SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W ZIELONKACH W CZASIE DYŻURU WAKACYJNEGO NALEŻY PODPISAĆ W TERMINIE OD 20 MAJA DO 31 MAJA 2024.

      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych