• Logopeda

    • Beata Macnar

      

     Pracuje: poniedziałek od 8.00 do 16.00

                   środa od 8.00 do 16.00

     Adres e-mail: beatamacnar@pzielonki.pl

     Nauczyciel logopeda

     Wykorzystuje w pracy liczne pomoce i gry logopedyczne tak, aby zajęcia były ciekawe i stymulowały rozwój. Często w swojej pracy odwołuje się do  symultaniczno – sekwencyjnej metody czytania, stymulowania mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianiu pracy lewej ółkuli mózgu, symultaniczno – sekwencyjne układanki, układanki tematyczne – prawo i lewopółkulowe, zabawy logorytmiczne, ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne

      

     Zasady postępowania logopedycznego dla rodzica

      

     • Już od pierwszych dni życia dziecka, dużo do niego mów, otaczaj je mową tzw. „kąpiel słowna”;
     • Pamiętaj o istotnej  funkcji karmienia dziecka piersią (gdy nie ma przeciwwskazań) do
      7- 12 miesiąca;
     • Gdy pojawią się ząbki, podawaj odpowiednie pokarmy stałe,
     • Ograniczaj używanie smoczka (maks. do roku)
     • Nie spieszczaj swoich wypowiedzi;
     • Staraj się budować proste zdania, moduluj głos;
     • Ciesz się z każdego nowego, wypowiedzianego przez dziecko słowa, staraj się pokazać dziecku różne konteksty użycia tego słowa;
     • Staraj się mówić do dziecka tak, aby widziało twoją twarz (może wówczas obserwować twoje artykulatory;
     • Zwracaj uwagę, aby dziecko oddychało nosem; w przypadku, gdy dziecko oddycha ustami (szczególnie podczas snu), poproś pediatrę o ustalenie przyczyny;
     • Opowiadaj i czytaj dziecku bajki, wierszyki, wyliczanki. Ucz krótkich wierszy na pamięć.
     • Oglądaj z dzieckiem obrazki: nazywaj przedmioty i opisuj sytuacje prostymi zdaniami.
     • Staraj się, aby zabawy językowe i dźwiękonaśladowcze znalazły się w repertuarze czynności wykonywanych wspólnie z dzieckiem. Naśladuj odgłosy: zwierząt (np. kura- ko, ko; kot - miau, miau pies – hau, hau; itp.) pojazdów (auto – bum, bum; erka – u-i, policja – e-o, itp.) i innych.
     • Zachęcaj swoje dziecko do mówienia a za każdy przejaw aktywności werbalnej chwalmy je;
     •  Jeżeli dziecko osiągnęło już wiek, w którym powinno daną głoskę wymawiać a nie robi tego, skonsultujmy się z logopedą.
     • Jeżeli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy (rozszczepy warg, podniebienia, wady zgryzu lub uzębienia), koniecznie zapewnij mu opiekę lekarza specjalisty, ponieważ wady są przyczyną zaburzeń mowy.
     • Nie zaniedbuj chorób uszu, gdyż nie leczone mogą prowadzić do niedosłuchu, a w następstwie do wad wymowy bądź braku mowy czynnej;
     • Nie zawstydzaj i nie karz dziecka za wadliwą wymowę;
     • Nie wymagaj od dziecka zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. Dziecko zmuszane do wymawiania zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać. W ten sposób możemy się przyczynić do powstawania błędnych nawyków artykulacyjnych, trudnych do zlikwidowania.

      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych