• Wicedyrektor Przedszkola - Katarzyna Olesińska

    • mgr Katarzyna Olesińska – nauczyciel dyplomowany

      

      

     Ukończyła:

     • studia wyższe licencjackie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w zakresie dziennikarstwa na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

     • studia wyższe magisterskie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w zakresie dziennikarstwa na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

     • studia wyższe licencjackie na kierunku Pedagogika, w specjalności Wychowanie Przedszkolne na Wydziale Pedagogicznym w Wyższej Szkole Filozoficzno - Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie

     • kurs kwalifikacyjny z języka angielskiego na poziomie zaawansowania INTERMEDIATE (B2.2 w skali CEFR) w Szkole Języków Obcych w Krakowie.

     Uczestniczyła w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez; Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur, Centrum Edukacji Artystycznej Muzylek Moni.

     Jest corocznym koordynatorem akcji Gwiazdka dla Zwierzaka, podczas której zbierane są dary dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie.

     Kultywuje regionalne tradycje i zwyczaje- bierze udział w corocznym, gminnym przeglądzie Pucheroków w Bibicach.

     Współautorka Innowacji Pedagogicznej: "DWUJĘZYCZNE DZIECI", której celem jest realizacja podstawy programowej w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Dzięki innowacji zmieniony został sposób prowadzenia zajęć z dziećmi w zakresie języka angielskiego, który nauczany ma być równolegle do języka ojczystego, już we wczesnym dzieciństwie.

      

     Znalezione obrazy dla zapytania kwiatuszek

 • Galeria zdjęć

   brak danych