• Aneta Gumula

    •  

     "Każdy mały człowiek potrzebuje
              czasu ,uwagi i pielęgnacji,
       ale potrafi odpłacić czułym spojrzeniem
              i szerokim uśmiechem..."
      
      
      

     Nauczyciel dyplomowany

     Wykształcenie:

     Studia wyższe:

     1. AP w Krakowie –Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
     2. AP w Krakowie – Wydział Humanistyczny – Studia podyplomowe – Logopedia

     Rozpoczęte:

     1. UP w Krakowie – Pedagogika Specjalna - Studia podyplomowe  - Wczesne Wspomaganie Rozwoju

     Ukończone liczne kursy, szkolenia i warsztaty, które podnoszą dotychczasowe umiejętności i kwalifikacje potrzebne do pracy z dziećmi

     Nauczyciel stosuje w swojej pracy metody aktywne, które uatrakcyjniają pracę z dziećmi, rozbudzają ich zainteresowania, poszerzają wiedzę i umiejętność konstruktywnej dyskusji, stymulują aktywność i otwartość dziecka na świat, wspierają proces budowania pewności siebie i poczucia własnej wartości:

     • Metoda gimnastyki twórczej wg Rudolfa Labana, A. M. Kniessów
     • Metoda wychowania muzycznego wg Karla Orffa
     • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
     • Pedagogika zabawy wg Klanzy
     • Techniki relaksacyjne i stymulujące rozwój dzieci w wieku przedszkolnym
     • Metoda kinezjologii edukacyjnej – Paula Dennisona – gimnastyka mózgu
     • Metoda symultaniczno – sekwencyjna wg Jagody Cieszyńskiej

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych